VTBM

VTBM (viết tắt của Vòng tròn bảo mật (security circle) trong Pi Network) là mạng lưới do 3-5 thành viên liên kết nhau tạo thành. Đây là cách mà Pi Network xây dựng nên mạng lưới bảo mật, uy tín của mình.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.