Scam

Scam là một thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là lừa đảo. Được sử dụng để mô tả việc kiếm tiền hoặc thu lợi bất chính từ những nạn nhân mà không bị nghi ngờ, đặc biệt trên môi trường Internet.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.