KYC

KYC (Know Your Customer) là bước xác minh danh tính người dùng bằng các giấy tờ tùy thân như Passport (hộ chiếu), GPLX, CMND, thẻ căn cước… Khi KYC thành công mới có thể giao dịch trên các sàn.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.