Invitation Code

Invitation Code (mã giới thiệu) là username của người giới thiệu bạn tham gia cộng đồng Pi Network. Nhập Invation Code là điều kiện bắt buộc khi đăng ký. Đây cũng là cách Pi Network tăng mức độ tin cậy của thành viên trong mạng lưới.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.