ICO

ICO (Initial Coin Offering) là đợt phát hành coin lần đầu tiên, một phương thức huy động vốn thông qua việc sử dụng các đồng tiền điện tử.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.