BOT

BOT (viết tắt từ “Robot”) là các ứng dụng, phần mềm chuyên thực hiện các tác vụ tự động, đơn giản hoặc có tính chất lặp lại trên Internet. Như thao tác khai thác Pi mỗi ngày. Nhưng Bot không có nghĩa là “người máy”.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.