Ambassador

Ambassador là đại sứ Pi Network, 1 trong 4 vai trò của hệ sinh thái Pi. Để trở thành Đại sứ bạn phải mời được thành viên tham gia vào cộng đồng Pi Network.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.