White Paper

White Paper (Sổ trắng, sách trắng) là một bản thảo mô tả chi tiết về dự án ICO (Initial Coin Offering, phát hành token lần đầu) mà một công ty hay một nhóm nhà phát triển sẽ thực hiện, giúp nhà đầu tư hiểu hơn và có một cái nhìn tổng quan về dự án trước khi quyết định tham gia và đầu tư.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.