VTBM

VTBM (viết tắt của Vòng tròn bảo mật (security circle) trong Pi Network) là mạng lưới do 3-5 thành viên liên kết nhau tạo thành. Đây là cách mà Pi Network xây dựng nên mạng lưới bảo mật, uy tín của mình.

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ