Scam

Scam là một thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là lừa đảo. Được sử dụng để mô tả việc kiếm tiền hoặc thu lợi bất chính từ những nạn nhân mà không bị nghi ngờ, đặc biệt trên môi trường Internet.

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ