Pioneer

Pioneer (Người tiên phong) là thành viên giai đoạn đầu của mạng lưới và sử dụng ứng dụng trên điện thoại của Pi Network. Pioneer là 1 trong 4 vai trò của Pi Network.

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ