Mainnet

Mainnet (mạng chính thức) là một phiên bản Blockchain chính thức sau khi các nhà phát triển thử nghiệm Testnet thành công. Khi một đồng coin phát hành Mainnet tức là đồng coin này đã có Blockchain riêng, có nền tảng ví riêng, có thể giao dịch gửi nhận token.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.