Bitcoin

Bitcoin là đồng tiền ảo đầu tiên trên thế giới được phát minh bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009, từ $0 đã tăng lên mức hơn $50,000. Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.

Cách đào Bondex như Pi & Renec.
Nhập mã SM6TO để tăng tốc độ.