Ambassador

Ambassador là đại sứ Pi Network, 1 trong 4 vai trò của hệ sinh thái Pi. Để trở thành Đại sứ bạn phải mời được thành viên tham gia vào cộng đồng Pi Network.

Hãy nhập mã mời hungxd08
để thêm 1 Pi và tăng 25% tốc độ